Comunicat de presă

Proiectul “Pașaport de succes pentru copii și tineri cu deficiențe de vedere, îşi propune reducerea inegalităţilor şi a excluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu dizabilități (deficienţe de vedere) prin implicarea participativă a actorilor sociali publici şi private locali într-o rețea sustenabilă pe termen mediu și lung la nivelul comunității și este derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Valoarea totală a proiectului este de 1.117.802,33 lei din care 1.004.691,33 lei valoarea finanțării nerambursabilă iar 113.111,00 lei cofinanțare privată și se desfășoară pe o perioadă de 18 luni la nivelul județului Cluj, respectiv 07.05.2015 – 31.10.2016.

Inițiat din nevoia de intergrare a copiilor și tinerilor cu acest tip de dizabilitate, proiectul implementat de Asociația Pontes, Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca și A.S.C.O.R Filiala Cluj, are trei direcții clare de acțiune:

Prima direcție presupune crearea unei rețele de specialiști care să asigure suport atât instituțiilor publice, cât și beneficiarilor (copiii și tinerii cu deficiențe de vedere) în a ști, respectiv a soluționa problemele cu care aceștia se confruntă.

A doua direcție pe care se concentrează proiectul este campania de informare și cunoaștere a problemelor și specificității persoanelor care se confruntă cu deficiența de vedere (intitulată Ascultă Orașul Nevăzut), exprimată prin organizarea a diverse sesiuni de sensibilizare, atât pentru instituții publice, cât și pentru elevi, studenți și angajatori. Reprezentanților instituțiilor publice le-a fost prezentată situația persoanelor cu deficiențe de vedere, competențele acestora, nevoile lor atunci cand ajung într-o astfel de instituție. Studenți, angajați, angajatori, au trecut rând pe rând prin situațiile trăite în fiecare zi de un nevăzător. Acțiunile de sensibilizare au inclus: activități mixte văzători-nevăzători, primii fiind transpuși în ipostaze inedite, dar ajutați de nevăzători (precum mersul cu bastonul alb pe stradă, fără suport vizual și servirea cinei pe întuneric). Pe de altă parte, beneficiarii proiectului au fost implicați în tot felul de activități, excursii, ateliere de creație, etc.

Pentru o informare corectă, au fost organizate întâlniri cu potențiali angajatori, precum și un seminar internațional, cu participarea unor experți belgieni, aceștia acceptând să își pună la dispoziție experiența, oferind soluții de accesibilizare a mediului (de ex. treceri de pietoni cu semafoare sonore, covoare tactile în preajma lor, asistență la ghișee, în gări, aeroporturi, etc).

A treia direcție se referă la implicarea a 115 copii și tineri cu deficiențe de vedere în activități precum consiliere psihologică, vocațională, activități recreative și de socializare, dezvoltarea abilităților de viață independetă în vederea reducerii inegalităților și a excluziunii sociale a acestora.

Pentru informații supimentare ne puteți contacta, la adresa de e-mail office@pontes.ro sau la numărul de tel. 0743 45 70 66.