COMUNICAT DE PRESĂ CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE

Asociația Pontes în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și A.S.C.O.R Filiala Cluj, anunță închiderea oficială a proiectului “Pașaport de succes pentru copii și tineri cu deficiențe de vedere” – PEH090.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 18 luni, respectiv 07.05.2015 – 31.10.2016, la nivelul județului Cluj, având ca scop reducerea inegalităţilor şi a excluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu dizabilități (deficienţe de vedere) prin implicarea participativă a actorilor sociali publici şi private locali într-o rețea sustenabilă pe termen mediu și lung la nivelul comunității.

Inițiat din nevoia de integrare a copiilor și tinerilor cu acest tip de dizabilitate, proiectul a fost implementat pe trei direcții de acțiune:

Prima direcție a presupus crearea unei rețele de 27 de factori de decizie și specialiști din mediul public și privat, care asigure suport atât instituțiilor publice, cât și beneficiarilor (copiii și tinerii cu deficiențe de vedere) în a ști, respectiv a soluționa problemele cu care aceștia se confruntă.

A doua direcție a vizat realizarea unei campanii de informare și cunoaștere a problemelor și specificității persoanelor care se confruntă cu deficiența de vedere (campanie intitulată Ascultă Orașul Nevăzut), exprimată prin organizarea a 8 sesiuni de informare, atât pentru instituții publice, angajatori cât și pentru elevi și studenți. De asemenea s-au desfășurat activități mixte văzători-nevăzători, aceștia fiind transpuși în ipostaze inedite, ajutați de nevăzători (precum mersul cu bastonul alb pe stradă, fără suport vizual și servirea cinei pe întuneric).

Pentru o informare corectă, a fost organizat un seminar internațional, cu participarea unor experți belgieni, aceștia acceptând să își pună la dispoziție experiența, oferind soluții de accesibilizare a mediului (de ex. treceri de pietoni cu semafoare sonore, covoare tactile în preajma lor, asistență la ghișee, etc) dar și direcții clare cu privire la integrarea persoanelor cu dizabilități vizuale pe piața muncii, în viața socială și culturală. La acestă campaniei au luat parte peste 580 de persoane văzătoare.

A treia direcție a vizat  implicarea a 115 copii și tineri cu deficiențe de vedere în activități precum consiliere psihologică, consiliere vocațională, activități recreative și de socializare, activități de mentoring și intership, dezvoltarea abilităților de viață independentă în vederea reducerii inegalităților și a excluziunii sociale a acestora. De asemenea, a fost organizată și o Școală a Părințiilor, în cadrul căreia 15 părinți au învățat cum să accepte deficiența copiilor lor, precum și modalitățile de facilitare a procesului de integrare a acestora pe plan educaţional, social şi ulterior profesional.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.117.802,33 lei, din care 1.004.691,33 lei valoarea finanțării nerambursabilă iar 113.111,00 lei cofinanțare privată și a fost derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail: anacasvean.pontes@gmail.com sau la numărul de telefon 0743 45 70 66.

afis-a3-27-octombrie