Parteneri în proiect

Asociaţia  PONTES: Promotorul de proiect este o entitate care timp de 8 ani de activitate a derulat proiecte și acțiuni care îndeplinesc misiunea acesteia de a promova şi contribui la ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi cumulate; de a forma şi cultiva opinia publică în legătură cu problemele persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi asociate, de a colabora cu persoane juridice similare, din ţară sau străinătate, fapt ce constituie o garanţie pentru continuarea activităţilor proiectului. Membrii asociației fiind cu precădere persoane cu deficiențe de vedere au interesul ca activităţile proiectului să se desfăşoare şi după finalizarea proiectului, menţinând şi motivând factorii de decizie și specialiștii implicaţi în rețea, multiplicând activităţile şi rezultatele pozitive la nivelul altor comunităţi din regiune sau din țară  care nu au fost curpinse în proiect.

 

Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca: are rolul de a identifica şi a soluţiona problemele sociale ale comunităţii, respectiv protecţia drepturilor copilului, familiei, persoanelor singure defavorizate, persoanelor vârstnice dependente, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în situație de risc social.

 

ASCOR filiala Cluj: obiectul de activitate al organizaţiei este descoperirea şi practicarea credinţei şi spiritualităţii creştin-ortodoxe şi implicarea tinerilor în viaţa Bisericii, printr-o gamă largă de activităţi.