Vizită nemți

În perioada 22- 29 aprilie 2017 Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a participat, alături de Biroul Relații Externe și Investitori din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, la organizarea vizitei de studiu a unei delegaţii din orașul înfrățit Köln (Germania), formată din 13 persoane. Scopul acestei vizite a fost multiplu, vizând dezvoltarea relațiilor de cooperare în domeniul academic, cultural și social între municipiul Cluj-Napoca și orașul înfrățit Köln, Germania. O parte a acestei delegații au reprezentat departamenul social care este centrat pe consiliere vocațională din cadrul Primăriei Koln, în timp ce dl. Bernd Seifert, inițiatorul acestei vizite și colaborator al municipalității din Koln, a prezentat politicile sociale de locuire de la nivelul respectiv. În ceea ce privește partea academică și culturală a vizitei, reprezentanții DASM au facilitat realizarea unor interviuri ale studenților participanți la delegație cu persoane care au fost implicate în realizarea proiectului Cluj-Napoca, Capitala Europeană a Tineretului 2015. Delegaților le-a fost prezentată infrastructura de servicii sociale de la nivel local au fost prezenți la discuțiile și tematicile stabilite, au vizitat unele dintre centrele sociale aflate în subordinea DASM. În 25 aprilie 2017 a fost organizată o întâlnire de lucru la Centrul de zi pentru vârstnici nr. 1 între reprezentanți DASM și reprezentanții municipalității din Koln. La întâlnire au fost prezentate proiectele implementate de DASM care au cuprins și componenta de consiliere vocațională, respectiv proiectele Pașaport de succes pentru copii și tineri cu deficiențe de vedere”, “Impreună pentru un început sigur!” și “Migranet”. La întâlnire a participat și un reprezentant al Asociației Pontes , dna Oana Pintea, psiholog în cadrul proiectului “Pașaport de succes pentru copii și tineri cu deficiențe de vedere”, și a prezentat, ideea proiectului, grupul-țintă și obiectivele. De asemenea, dna Iclodean-Lazăr Magda, reprezentant DASM în cadrul proiectului, a povestit geupului de nemți activitățile desfășurate pentru și împreună cu copiii și tinerii cu dizabilități de vedere. A fost prezentată și rețeaua „Orașul nevăzut” de către dna Crina Pop, responsabil DASM în proiect. Acest lucru a contribuit la creșterea vizibilității, pe plan european, a proiectului “Pașaport de succes pentru copii și tineri cu deficiențe de vedere”.

Se dorește ca vizita să aibă ca rezultat schimbul de bune practici și punerea bazelor unor viitoare parteneriate transnaționale care să fie utile pentru depunerea unor cereri de finanțare. Un alt aspect important al discuțiilor a fost centrat pe consilierea vocațională a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, reprezentanții DASM prezentând proiectele cu finanțare nerambursabilă implementate se DASM, având componentă de consiliere vocațională a grupurilor vulnerabile.